ประโยชน์ของ “ต้นอ่อนบรอกโคลี” ทำไมเป็นผักยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น

 

ประโยชน์ของต้นอ่อนบรอกโคลี


แม้จะมีต้นอ่อนผักมากมาย เช่น สล็อต ต้นอ่อนหัวไชเท้า ต้นอ่อนกะหล่ำปลีแดง หรือต้นอ่อนชิโสะ แต่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานต้นอ่อนบรอกโคลีเป็นอย่างมากเนื่องจากอุดมไปด้วยสารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพ คือ ซัลโฟราเฟน (Sulforaphane)

ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีหรือไฟโตเคมิคอล (Phytochemical) สารชนิดนี้พบได้ในผักหลายชนิดแต่จะมีปริมาณมากในต้นอ่อนของบรอกโคลี ซึ่งมีปริมาณที่สูงกว่าบรอกโคลีถึง 20 เท่า หรือพูดง่ายๆ คือ ต้นอ่อนบรอกโคลีเพียง 50 กรัมจะมีปริมาณสารซัลโฟราเฟนที่เทียบเท่ากับบรอกโคลีต้มสุก 1 กิโลกรัม

สารซัลโฟราเฟนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น  อีกทั้งสารชนิดนี้จะไปยับยั้งผลเสียของสาร AGE (advanced glycation end product)

ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการที่รับประทานโปรตีนและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นของร่างกาย ทำให้โปรตีนและน้ำตาลรวมตัวกันเป็นสาร AGE เมื่อสารชนิดนี้ไปจับกับเซลล์ส่วนใดในร่างกายก็จะทำให้เซลล์นั้นๆ เสื่อมสภาพ เช่น หากสารชนิดนี้ไปจับสะสมที่หลอดเลือดก็อาจก่อให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย